За мен


Казам се Мариана и от както се помня се занимавам с изкуство под различни форми - от дизайн на дрехи до последната ми страст - пана от плъстена вълна.

Всяко пано е ръчно изработено и в него съм вложила цялата си любов и позитивна енергия.
Надавам се, че паната ми от плъстена вълна ще ви зарадват, докоснат и че за миг ще ви отведат в света на моето вдъхновение.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started